Activity

- พบกันอีกครั้งที่งาน Chiangmai Coffee & Bekery 2020

พบกันอีกครั้งที่งาน Chiangmai Coffee & Bekery 2020

พบกันอีกครั้งที่งาน Chiangmai Coffee & Bekery 2020

 

เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งที่งาน Chiangmai Coffee & Bekery 2020 ... One Stop Service ครบในงานเดียว ทั้งธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่ โรงแรม ร้านสะดวกซัก และจิลเวอรี่

⏰ วันที่ 17-19 มกราคม 2563 เวลา 10.30 - 20.00 น. Back
ส่วน body