TROLLEY CODE "PT 12 MW"

Multi Purpose Trolley

รถเข็นเอนกประสงค์พื้นเหล็ก 1 ชั้นบรรทุก แฮนด์มือจับ 2 ด้านพร้อมตระแกรงคอกล้อม


  • รถเข็นเอนกประสงค์ชั้นเดี่ยวแบบแฮนด์ fixed ทั้ง 2 ด้านพร้อมตะแกรงคอกล้อมทั้ง 4 ด้านสามารถเปิดออกได้ครึ่งบานทั้ง 2 ฝั่ง
  • เหมาะสำหรับขนย้ายสิ่งของตามต้องการที่น้ำหนักบรรทุก 300 กก.
  • ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแผ่นพื้นรับน้ำหนักทำจากเหล็กหนา 1.2 มม. พร้อมเสริมโครงรับแรง ติดแผ่น พี วี ซี กันรอยขีดขวน และป้องกันวัตถุลื่นไถล
  • ติดยางกันชน เสริมความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการกระแทก
  • ลูกล้อทำจากโพลี่ยูริเทรน แบรริ่งตลับคู่ ทนทานการเสียดสี เข็นได้ลื่นช่วยประหยัดแรง และเวลา ในการเข็น
  • แฮนด์มือจับแบบ fixed ไม่สามารถพับเก็บได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมตะแกรงคอกล้อมกันตก สามารถใส่พัสดุหรือ สิ่งของที่จะบรรทุกได้มากยิ่งขึ้น


ตราสินค้า:  HEAVY
รหัสสิค้า: PT -12MW
ประเภทสินค้า: รถเข็นเอนกประสงค์เหล็ก 4 ล้อ




คลิกเพื่อชมสินค้าหมวดรถเข็นอเนกประสงค์

https://siamtrolley.com/th/3/product/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C


Wheel Diameter 125 mm
 
Platform Material Blue Metal
 
Platform Size 960x620 mm
 
Loading Surface 845x505 mm
 
Wire Net Height 560 mm
 
Castor Type Standard polyurethane
 
Castor Height 150 mm
 
Floor Height 180 mm
 
Overall Weight 27.5 kg

ส่วน body