Micro Rack

Multi Purpose Shelf

**BEST SELLER **

 - เสาผลิตจากการขึ้นรูปเป็นตัว T ตลอดเส้น เพื่อการรับน้ำหนักที่มากกว่าชั้นทั่วไปในท้องตลาด ความหนาเสาตั้งแต่ 1.8-2.0 มม.

 - ด้านข้างและด้านหลังแผงมีสเตย์ยึดเพื่อเสริมโครงให้แข็งแรง โดยยึดทั้ง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา ทำให้ชั้นไม่โยกและมีการทรงตัวที่ดี
*** สามารถเลือกเป็นสเตย์แบบแผ่นทึบ หรือแบบตาข่าย

 - แผ่นชั้นผลิตจากเหล็กหนา 0.7-1.0 มม. และมีคานกระดูกด้านล่าง เสริมความแข็งแรงมาเชื่อมติดกับขอบแผ่น ทำให้แข็งแรงกว่าทั่วไป

 - น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อชั้น 100 - 300 kg

 - มีป้ายบ่งบอกหมวดหมู่ / ประเภทสินค้าชัดเจน ที่ด้านข้าง

 - ใช้วางสินค้าอะไหล่ในสโตร์


ตราสินค้า: HEAVY
รหัสสินค้า: Micro Rack
ประเภทสินค้า: #ชั้นวาง #ชั้นวางของ #Microrack


ส่วน body