ล้อโพลียูรีเทน สีเทา แบบแป้น - ล้อเป็นเบรก

CASTER WHEEL

Code:
 
Size
(inch)
D
(mm)
P
(mm)
AXB
(mm)
XxY
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
Kgs.
M09 -  SB  100DE OPU 4 100 9x14 105x85 80x60 32 130 40 100
M09 -  SB  125DE OPU 5 125 9x14 105x85 80x60 32 155 40 120


ส่วน body