Foldable Gold Luggage Trolley"BTS-0407"

Stainless Hotel Baggage Trolley

 - Size: W400 x L700 x H1200 mm.            
 - โครงสร้างและแผ่นพื้นทำด้วยสเตนเลสพ่นสีทอง
 - แผ่นพื้นปูพรม สีน้ำเงิน/สีแดง/สีดำ                        
 - รับน้ำหนัก 150 Kgs.
 - ล้อ MH 8" BER                            


ตราสินค้า: HEAVY
รหัสสินค้า: BTS-0407
ประเภทสินค้า: #รถเข็นโรงแรม #รถเข็นสัมภาระ #รถเข็นกระเป๋าโรงแรม #รถเข็นกระเป๋า  #รถเข็นกระเป๋า2ล้อ  #รถเข็นกระเป๋าสองล้อ #รถเข็นกระเป๋าสีทอง

คลิกเพื่อชมสินค้าหมวดรถเข็นกระเป๋า

https://siamtrolley.com/th/22/product/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A


ส่วน body