รถเข็นใส่ผ้าสแตนเลส 3 ชั้น แบบมีประตูเปิด-ปิด"SST-0510"

Stainless laundry Cart

รถเข็นใส่ผ้าสแตนเลส 3 ชั้น แบบมีประตูเปิด-ปิด            
 - Size : W500 x L1000 x H1750 mm.            
 - โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1”            
 - รอบคันเป็นตะแกรงสแตนเลส
   65 x 65 x O เพลา 4.5 มม.        
 - พื้นสแตนเลสทึบทั้ง 3 ชั้น            
 - มีประตูเปิด - ปิดได้            
 - ล้อ MH 6" BER   


ตราสินค้า: HEAVY
รหัสสิค้า: SST-0510
ประเภทสินค้า: รถเข็นใส่ผ้าสแตนเลส 3 ชั้น แบบมีประตูเปิด-ปิด


ส่วน body