รถเข็นติดมอเตอร์ โรงพยาบาล

Electromotive Cart System
ส่วน body