กิจกรรม

- #รถเข็นติดมอเตอร์ ชนิดนั่งขับพร้อมตู้สแตนเลส จำนวน 2 คัน ของลูกค้า RAKxa Village Sampran

ส่วน body