ล้อไนล่อน รุ่นรับน้ำหนักปานกลาง - ล้อเป็น

CASTER

Code: Size
(inch)
D
(mm)
P
(mm)
AXB
(mm)
XxY
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
Kgs.
M03 -  S   75DS WPP     3  75 8x12 94x67 75x45 32 107 35 80
M03 -  S   75DE  WPP     3    80 9x14 105x85 80x60 32 108 35 90
M03 -  S  100DE WPP     4 100 9x14 105x85 80x60 32 130 40 100
M03 -  S  125DE WPP     5 125 9x14 105x85 80x60 32 155 40 120


ส่วน body