Stainless Laundry Cart "SST-0510A"

Stainless laundry Cart

- Size : W530 x L1000 x H1750 mm.
 - พื้นสแตนเลสทึบทั้ง 1 ชั้น + ชั้นพื้นปรับระยะได้ 1 ชั้น                
 - โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1”            
 - รอบคันเป็นตะแกรงสแตนเลส #65 x 65 x O เพลา 4.5 มม.            
 - ล้อ MH 6" BE


ตราสินค้า: HEAVY
รหัสสินค้า: SST-0510A
ประเภทสินค้า:รถเข็นใส่ผ้าสแตนเลส 4 ประตู ชั้นปรับระดับได้ 3 ตำแหน่ง


คลิกเพื่อชมสินค้าหมวดรถเข็นผ้า สำหรับแผนกซักรีด (Laundry)
https://siamtrolley.com/th/28/product/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2 


ส่วน body