รถเข็นของ Utility Cart"UCS-6511B"

Multi Purpose Trolley

 - Size: W650 x L1065 x H750 mm.
 - โครงสร้างทำจากสแตนเลส ท่อsus 1"
 - แผ่นพื้นสแตนเลสหนา 1.2t
 - ตะแกรง #50 x 50 x3 มม.
 - ล้อ 8" BER         


ตราสินค้า: HEAVY
รหัสสินค้า: รถเข็นของ Utility Cart
ประเภทสินค้า: #รถเข็นโรงพยาบาล #รถเข็นสแตนเลส #รถเข็นตะแกรงสแตนเลสคลิกเพื่อชมสินค้าหมวดรถเข็นผ้า / รถเข็นแผนก Laundry

https://siamtrolley.com/th/28/product/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2

  


ส่วน body