กิจกรรมทั้งหมด

ติดระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ #รถติดมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับโรงพยาบาล

----------------------------------------------------------#รถติดมอเตอร์โรงพยาบาล #รถไฟฟ้าโรงพยาบาล #รถมอเตอร์โรงพยาบาล #รถมอเตอร์ไฟฟ้าโรงพยาบาล #รถมอเตอร์ไฟฟ้า #รถมอเตอร์โรงพยาบาล #รถขนส่งโรงพยาบาล #siamtrolley #HEAVY

อ่านต่อ

ส่วน body