รีวิว รถเข็นกระเป๋าแบบปูพรม (กรงนก)

Stainless Hotel Baggage Trolley


 - Size : W600 x L1100 x H1800 mm

- Structure are stainless  size 2 inc thickness 1.5 mm.

-  Screen gray carpet  " THE   LUXURY   COLLECTION "

-  Logo laser " THE  ATHENEE  HOTEL  BANGKOK "

- Black bumber around plate

- Wheel  MH 6" Black Elastic Rubber  (Swivel  2, Fix 2)

- Load capacity 350 kgs.
คลิกเพื่อชมสินค้าหมวดรถเข็นกระเป๋า

https://siamtrolley.com/th/22/product/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1

 


ส่วน body