รีวิว รถเข็นกระเป๋าแบบปูพรม (กรงนก)

รถเข็นกระเป๋าโรงแรม


- Size : W600 x L1100 x H1800 mm

- โครงสร้างเสาสแตนเลส 2" x 1.5 mm.

- แผ่นพื้นปูพรมสีเทา สกรีน  " THE   LUXURY   COLLECTION "

- ยิงเลเซอร์โลโก้ที่หัวรถเข็น " THE  ATHENEE  HOTEL  BANGKOK "

- ติดยางกันกระแทกรอบคัน สีดำ

- ล้อ MH 6" Black Elastic Rubber  (เป็น 2, ตาย 2)

- รับน้้ำหนัก 350 ก.ก
 คลิกเพื่อชมสินค้าหมวดรถเข็นกระเป๋า

https://siamtrolley.com/th/22/product/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 


ส่วน body