กิจกรรม

- ส่งมอบ #รถเข็นติดมอเตอร์ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ส่วน body