กิจกรรม

- ส่งมอบสินค้า ณ บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด ผู้ผลิตขนมปังแบรนด์ ปั้น คำ หอม 6/6/2562

ส่วน body