กิจกรรม

- Meeting with Mr.Roshan Olivera - Restaurant Asst.Manager. from India

ส่วน body