กิจกรรม

- #รถเข็นติดมอเตอร์ ชนิดนั่งขับพร้อมตู้สแตนเลสสำหรับขนส่งเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ส่วน body