กิจกรรม

- จัดส่งรถเข็นติดมอเตอร์ รุ่นเดินขับ (ECS-0711) พร้อมตู้สแตนเลสบรรจุถาดอาหาร ใช้สำหรับลำเลียงอาหารส่งผ

ส่วน body