กิจกรรม

- ส่งมอบสินค้ารถเข็นสแตนเลสโรงแรม ของลูกค้าโรงแรมเปิดใหม่ จังหวัดระยอง

ส่วน body