กิจกรรม

- เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท

เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท

เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.62 ทางผู้บริหารบริษัท สยาม ทรอลี่ โปรเกรสชั่น จำกัด กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริการช่าง อินเตอร์เทรดดิ้ง ได้ประชุม ปรึกษาด้านธุรกิจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสุข

***ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจน เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิดเห็น ในการประสานความร่วมมือทางการค้า

โรงงานเราผลิตขึ้นมาเองราคาจึงถูกกว่าเจ้าอื่น
คุณภาพแข็งแรง ทนทาน แน่นอนHEAVYกลับ
ส่วน body