รถเข็นทรงสูง ( Nestable Roll )

รถเข็นคลังสินค้า ,ลังเหล็ก,ตะแกรงเหล็ก

คลิกเพื่อชมสินค้าหมวดรถเข็นทรงสูง ( Nestable Roll )

https://siamtrolley.com/th/15/1/product/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87----roll-pallet


ส่วน body