กิจกรรม

- ส่งรถติดมอเตอร์ไฟฟ้านั่งขับพร้อมตู้สแตนเลส 1 คัน ณ โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์

ส่วน body